Lyssna på din text

Lyssna på din text

Bra på att stuntlyssna. Läsaren ställer andra krav på en ”bra” artikel än på en ”bra” novell. Ordet ”bra” är inte bra. I alla fall inte som omdöme för hur väl en text fungerar. En dikt kan inte mätas med samma mått som en instruktion. Som skribent får jag jobba på...