Redigering och redaktörstjänster

Redaktören åtgärdar grammatikfel, logiska luckor, missvisande ordval och ett språk som inte flyter. Bland annat.

Bearbetning och språkkoll

Tecknad figur som ser på en text med förstoringsglas

Du har skrivit ihop din text men den behöver språkgranskas och finputsas. (Det är bara på film som det blir en publicerbar text av första versionen.)

Att bearbeta text kan innebära allt från att kontrollera att stavnings- och språkregler följs till att möblera om, stryka onödor och skriva om hela avsnitt och initiera nya kapitel.

Textredigering börjar med frågor kring stil, tonalitet, syfte, målgrupp, publiceringskanal och en massa annat som påverkar hur budskapet landar hos den som läser.
Redaktörspennan kan du hyra in för ”Det stora projektet”  – som fackboken kring din expertis. Eller till ”Lilla rutinuppgiften” som veckobrevet till dina anställda. Och allt däremellan.
Även vana skribenter som obehindrat bloggar och skriver säljbrev anlitar ett proffsöga och redigeringspenna för vissa texter. Redaktörens jobb kan ske på olika nivåer och vid större projekt gör jag en liten del först och stämmer av så att ändringsförslagen hamnar rätt.