Redaktör

Författaren och redaktören är ett tajt team med ett gemensamt mål: att textens möte med läsaren ska bli så lyckat det någonsin går.

Redigering i slutfasen

Tecknad figur som håller upp en penna

Ska du ge ut din bok på eget förlag eller genom någon av tjänsterna för egenpublicering kan det vara bra att ha en redaktör i teamet under slutet av redigeringsfasen. 

Jag blir din vapendragare i kampen mot särskrivningar, stavfel, luckor i tidslinjen, faktamissar, språkliga grodor och annat som stör berättelsens väg till läsaren. 

Som din manusredaktör går jag igenom texten mening för mening och ser till allt från berättelsens struktur till meningsbyggnad och ordval.   

Du får tillbaka en Wordfil med markeringar, kommentarer och förslag till ändringar som du antingen köper eller ignorerar.   

En riktigt genomarbetad bok har minst två redaktörsrundor bakom sig, men upplägget ser olika ut från projekt till projekt. Du avgör hur mycket hjälp du behöver. Jag lämnar offert och förslag på en arbetsordning efter att ha provläst några sidor.

Logga med stiliserad bok som också kan läsas som fjäril. Gul och turkos. Orden diplomerad lektör under.