Texter

Det är läsaren som är skrivandets huvudperson. Texter ska vara lätta att förstå och de ska göra sitt jobb även när ämnet är komplext.

Journalistiska texter 

Eva Bergengren porträtt. Bokhylla i bakgrunden.

Vad vill du berätta? Varför och för vem? Ett projekt eller samarbete börjar med frågor. Och fortsätter med… eh… fler frågor. Det kan vara jobbigt men frågorna ställer jag av en anledning.

Det är i mötet mellan läsare och bokstäver, som magin uppstår.

Jag behärskar de flesta journalistiska genrer och skriver snabbt, rätt och begripligt. Exempel:

  • Berättande texter med personligt anslag
  • Reportage och artiklar
  • Krönikor, kåserier
  • Porträttintervjuer  

Ska texten presenteras tillsammans med bilder och rubriker i en trycksak eller tidskrift? Eller på en hemsida i ett sammanhang där många andra budskap slåss om uppmärksamheten?   

Textens jobb är att samspela med sitt sammanhang och läsaren.

Jag skriver för papper, webb, dagstidning, facktidskrift, informationsmaterial med mera och anpassar uttrycket efter målgrupp och behov.