Form och layout

Ska text nå fram till läsaren behöver den presenteras i en form som passar innehållet och sammanhanget. Formgivning och layout ger text och bild en omgivning som lyfter fram innehållet och gör det lättillgängligt för läsaren.

layout

Jag är skribent i första hand. Att formulera och redigera texter, det är min superkraft. Men jag KAN också göra en bok, en broschyr, en informationstavla osv så att det ser vettigt ut. Ditt företag eller din avdelning vinner inga innovationstävlingar med resultatet, men ni gör inte bort er heller. 

Jag jobbar i layoutprogram som Indesign och Affinity Publisher. Du får korrekturfiler  i PDF-format som du lätt ser på datorn och kan skriva ut.