Oj, jag har blivit med blogg!

Publicerad: apr 27, 2013

Som journalist på olika dagstidningar under nästan 30 år ägnade jag mina dagar åt nyheter och rubriker. Egna och andras. För att inte tala om läsarnas – eftersom jag var insändarredaktör under långa perioder. Många texter blev det.

Under alla år på Hallands Nyheter och andra dagstidningar innan dess skrev jag med jämna och ojämna mellanrum krönikor och kåserier. Dessa journalistikens biflöden med personliga reflektioner och ett ämnesval som kanske inte fick plats på hårt mallade nyhetssidor var en rolig och givande guldkant i ett yrkesliv som i mångt och mycket handlade om ord och bokstäver.

Jag har aldrig bloggat förr men alfabetet är sig likt även om det är elektroniskt. Och jag har bestämt att varje månad göra något som jag aldrig testat förr. Nu bloggar jag visst!

Tänkt och skrivet

Här hamnar texter, tankar, tips, förslag, erbjudanden och sånt som händer under dagarna. I väntan på att ett system ska utkristalliseras har jag krattat ihop några kategorier.